Буры
Отображать:
Артикул Наименование Цена

Бур по бетону Интерскол 8*160 SDS-Plus
Бур по бетону Интерскол 8*160 SDS-Plus

00005237

Бур по бетону Ермак12*410 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак12*410 SDS-Plus

00005228

Бур по бетону Ермак 8*410 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 8*410 SDS-Plus

00005227

Бур по бетону Ермак 8*310 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 8*310 SDS-Plus

00005226

Бур по бетону Ермак 8*260 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 8*260 SDS-Plus

00005225

Бур по бетону Ермак 8*210 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 8*210 SDS-Plus

00008635

Бур по бетону Ермак 8*160 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 8*160 SDS-Plus

00005224

Бур по бетону Ермак 8*110 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 8*110 SDS-Plus

00005223

Бур по бетону Ермак 6*260 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 6*260 SDS-Plus

00010014

Бур по бетону Ермак 6*210 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 6*210 SDS-Plus

00005222

Бур по бетону Ермак 6*160 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 6*160 SDS-Plus

00005813

Бур по бетону Ермак 6*110 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 6*110 SDS-Plus

00005221

Бур по бетону Ермак 5*160 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 5*160 SDS-Plus

00005220

Бур по бетону Ермак 5*110 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 5*110 SDS-Plus

00008163

Бур по бетону Ермак 28*800 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 28*800 SDS-Plus

00011299

Бур по бетону Ермак 26*800 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 26*800 SDS-Plus

00010566

Бур по бетону Ермак 22*800 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 22*800 SDS-Plus

00005249

Бур по бетону Ермак 22*600 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 22*600 SDS-Plus

00010357

Бур по бетону Ермак 20*800 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 20*800 SDS-Plus

00005248

Бур по бетону Ермак 18*800 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 18*800 SDS-Plus

00005247

Бур по бетону Ермак 18*600 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 18*600 SDS-Plus

00005246

Бур по бетону Ермак 16*800 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 16*800 SDS-Plus

00005245

Бур по бетону Ермак 16*600 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 16*600 SDS-Plus

00005244

Бур по бетону Ермак 16*400 SDS-Plus
Бур по бетону Ермак 16*400 SDS-Plus